با اپلیکشن اندروید سایت جدید ترین موزیک ها را از دست ندهید

دانلود کنید : دانلود اپلیکیشن اندروید سایت

مسابقه عکاسی کمدی حیات وحش ۲۰۱۷ هنوز درحال اجراست، اما درحالی که داوران مشغول قضاوت هستند ما می‌توانیم نگاهی به برخی از عکس‌های خنده دار ارسالی بیندازیم. باوجود رویکرد طنزآمیز، این جوایز فقط مربوط به سرگرمی نیستند. عکاسان تام سولام و پل جوینسون هیکس این مسابقه را به تاکید بر تلاش‌های حفاظت از حیات وحش نیز اختصاص داده اند. آخرین مهلت ارسال عکس ۳۰ سپتامبر است بنابراین بسیاری از عکس‌ها هنوز نمایش داده نشده اند، اما می‌توانید مجموعه‌ای از عکس‌های خنده دار را در این مطلب ببینید.
 
 تصاویر خنده دار رقابت عکاسی کمدی حیات وحش
 
تصاویر خنده دار رقابت عکاسی کمدی حیات وحش 
 
تصاویر خنده دار رقابت عکاسی کمدی حیات وحش 
 
تصاویر خنده دار رقابت عکاسی کمدی حیات وحش 
 
تصاویر خنده دار رقابت عکاسی کمدی حیات وحش 
 
تصاویر خنده دار رقابت عکاسی کمدی حیات وحش 
 
تصاویر خنده دار رقابت عکاسی کمدی حیات وحش 
 
تصاویر خنده دار رقابت عکاسی کمدی حیات وحش 
 
تصاویر خنده دار رقابت عکاسی کمدی حیات وحش 
 
تصاویر خنده دار رقابت عکاسی کمدی حیات وحش 
 
تصاویر خنده دار رقابت عکاسی کمدی حیات وحش 
 
تصاویر خنده دار رقابت عکاسی کمدی حیات وحش